Marina Mokotów

Przez prawie rok prowadziliśmy prace odwodnieniowe dla dwóch etapów dużego kompleksu mieszkaniowego przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie.