Projekty prac geologicznych, odwodnień budowlanych

Firma HYDROMAX sporządza szereg opracowań związanych z zagadnieniami hydrogeologii, zawsze opierając się na aktualnych aktach prawnych, takich jak Prawo Geologiczne i Górnicze, Prawo Wodne czy Prawo Ochrony Środowiska. Wykonujemy kompleksowe projekty odwodnień budowlanych i prac geologicznych. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu wykonujemy powierzone nam zlecenia z największą starannością. W skład naszego zespołu wchodzą fachowcy posiadający ogromną, praktyczną wiedzę na temat szeroko pojętych prac geologicznych oraz tworzenia projektów odwodnień. To wszystko pozwala nam na realizację zlecenia zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie, co świadczy o naszym profesjonalizmie.

Przygotowujemy:

projekty odwodnień budowlanych,

projekty prac geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych, tworzenia piezometrów, studni i ujęć wód podziemnych,

dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych; określające warunki hydrogeoloczine w związku z tworzeniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,

operaty wodnoprawne stanowiące podstawę wydawania przez urząd pozwoleń wodnoprawnych na prace geologiczne, takie jak pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych oraz tworzenie zbiorników wód powierzchniowych (np. stawów rybnych),

analizy, ekspertyzy i opinie określające charakterystykę warunków hydrogeologicznych; prognozy lub zmiany zaistniałe w następstwie wykonania przedmiotowej inwestycji; zabezpieczenie fundamentów przed wodą podziemną.


Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu.