Czym są igłofiltry?

Najczęściej są określane po prostu, jako przewody rurowe. Ich końcówka jest wyposażona w filtr (w jego strukturze znajdują się szczeliny), który umożliwia odprowadzenie wody gruntowej z określonego terenu. Przewody są wykonane z materiałów, takich jak polichlorek winylu (PVC), polietylen PE oraz stal. Należą do podstawowych elementów tworzących instalacje igłofiltrowe, w których skład wchodzą np. kolektory ssące, korki, uszczelki i osprzęt do wpłukiwania (między innymi: rury, wąż, łuk).

Głównym powodem wykorzystywania instalacji tego typu jest potrzeba obniżenia poziomu wód gruntowych. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej podczas prowadzenia prac budowlanych i inżynieryjnych. Instalacje osuszają wykop, dzięki czemu na danym obszarze mogą zostać podjęte prace jak: wykonywanie fundamentów, budowa dróg czy układanie rurociągów.

Możliwe jest również wykorzystanie przewodów rurowych w rolnictwie, ogrodnictwie, a także podczas wydobywania wody zdatnej do picia – jest to jednakże zjawisko dość rzadkie.

Działanie instalacji

Igłofiltry z reguły wprowadza się do gruntu metodą wpłukiwania. Używa się do tego specjalnych rur wpłukujących, do których zostaje podłączony wąż z wodą. Może ona pochodzić ze źródeł, takich jak motopompa lub hydrant. Ciśnienie nie jest w każdym przypadku jednakowe – zależy od przeszkód, które się pojawią podczas wpłukiwania, a zaliczają się do nich miedzy innymi kamienie. W związku z tym ciśnienie zwiększa się proporcjonalnie do poziomu trudności. W ciężkich przypadkach ratunkiem okazują się agregaty wysokociśnieniowe.

Szczególną uwagę należy zwrócić na głębokość, na jakiej igłofiltr zostaje ulokowany – zaleca się, aby sięgał niżej niż poziom wód (zazwyczaj jest to 4-6 metrów głębokości). Dodatkowo wszystkie filtry przewodów rurowych powinny być umieszczone na jak najbardziej zbliżonej głębokości. Następnym krokiem jest podłączenie przewodów do kolektorów ssących. Należący do nich rurociąg trzeba przyłączyć do agregatu pompowego, wykorzystuje się do tego łącznik elastyczny. W konsekwencji wytworzone przez agregat podciśnienie odpowiada za zasysanie wody oraz powietrza przez igłofiltry.

Kiedy metoda wpłukiwania jest nieskuteczna korzysta się w drodze wyjątku z wiertnic. Jest to jednak stosunkowo rzadka sytuacja. Istotną kwestią jest także zachowanie odpowiedniej szczelności w stworzonej instalacji. Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, wydobycie wody w zaplanowanej ilości będzie utrudnione.

Do popularnych agregatów pompowych przeznaczonych do igłofiltrów zaliczają się między innymi pompy samozasysające, membranowe, tłokowe, rotacyjne czy wirowe z pompą próżniową.

Efekty zastosowania instalacji:

  • obniżenie poziomu wód gruntowych,
  • suchy teren umożliwiający przeprowadzenie planowanych prac,
  • poprawa stabilności określonego obszaru.

Zakres usług świadczonych przez naszą firmę

Nasza oferta obejmuje szereg usług związanych z procesem odwadniania terenu. Jest on przeprowadzany między innymi przy użyciu zestawów igłofiltrów oraz igłostudni. Wykonujemy projekty prac geologicznych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych na danej powierzchni.

Do oferowanych przez nas usług można zaliczyć również wynajem sprzętu odwodnieniowego.