Jutrzenki

Odwodnienie dużego wykopu pod halę biurowo-usługową przy ulicy Jutrzenki w Warszawie. Trudne warunki geologiczne z licznymi przewarstwieniami zmusiły nas do użycia wiertnicy przed zapłukaniem igłofiltrów.